ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ
Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας https://www.plaisiopro.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, στις οποίες υπάγονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στη Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, Ελλάδα, είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τα τρίτα μέρη με τα οποία τα μοιραζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα:

 • Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό και να γίνετε μέλος στην Εταιρεία μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής φόρμας εγγραφής, όπως στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, ΑΦΜ, τηλέφωνο), καθώς και στοιχεία του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, θέση εργασίας, τηλέφωνο, email).
 • Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων μέσα από το καλάθι της Ιστοσελίδας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όπως κατηγορία προϊόντων, ημερομηνία παραγγελίας, αριθμός παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης, καθώς και στοιχεία παραλήπτη (όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, κτίριο, όροφος ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση παράδοσης προϊόντων).
 • Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του κωδικού παραγγελίας και των στοιχείων που αναφέρονται στο μήνυμα που θα μας αποστείλετε.
 • Πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται μέσω εργαλείων, όπως τα cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών και σχετίζονται με την ανάλυση της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών, επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα «Πολιτική Cookies».

2. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Για να δημιουργήσετε λογαριασμό

Η Ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό και να εγγραφείτε ως μέλος στην Εταιρεία μας, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται σε αυτό. Προς τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στη σχετική φόρμα κατά το στάδιο της εγγραφής σας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα [άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ].

 • Για να παραγγείλετε τα προϊόντα της επιλογής σας

Η Ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε τα προϊόντα της προτίμησής σας μέσα από το καλάθι της Ιστοσελίδας μας. Προς τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αγορών σας [άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ]. Σας ενημερώνουμε, δε, ότι θα σας αποσταλούν και ορισμένα μηνύματα σε σχέση με την καταχώρηση, επεξεργασία και δρομολόγηση παράδοσης της παραγγελία σας, στο πλαίσιο των συναλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει.

 • Για να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την υποβολή της εν λόγω φόρμας, προκειμένου να σας απαντήσουμε και να χειριστούμε οποιοδήποτε μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα μας έχετε κοινοποιήσει. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να διαχειριστούμε μια τέτοια επικοινωνία και να σας απαντήσουμε κατάλληλα [άρθρο 6, παρ. 1 (στ’) ΓΚΠΔ]. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας στο πλαίσιο μίας υφιστάμενης ή επιγενόμενης παραγγελίας, θα διαχειριστούμε το μήνυμά σας επί τη βάσει των συμβατικών όρων που ισχύουν έναντι όλων των πελατών μας [άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ].

 • Για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας και τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας [άρθρο 6, παρ. 1 (στ’) ΓΚΠΔ], καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρο 6, παρ. 1 (γ’) ΓΚΠΔ].

 • Για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας

Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ομαλή, ορθή και ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, να διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή συνέχεια εν γένει.

3. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένα:

 • Σε συνεργαζόμενες εταιρείες που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα.
 • Σε εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι του οποίου η Εταιρεία έχει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα ως άνω δεδομένα.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό μας και οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται πλήρως από τις ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας. Μετά την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν πρέπει να διατηρηθούν βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή για σκοπούς που άπτονται της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

5. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»), το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, όταν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν έχετε ασκήσει με επιτυχία το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), όταν ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παράνομα ή όταν καλούμαστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, ο οποίοι θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, τη στιγμή του αιτήματός σας.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον τρίτου μέρους) και υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, καθώς πιστεύετε ότι έχει επίδραση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να εξακριβώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) αν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, (γ) αν θέλετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) αν έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Το δικαίωμα φορητότητας (διαβίβαση) των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε κάποιο τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο. Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες μας παρείχατε αρχικά τη συγκατάθεσή να τις χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με εσάς.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία μας. Μπορείτε να αναμένετε απάντηση σε ένα τέτοιο αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του από την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας ή τον όγκο των αιτημάτων που λαμβάνουμε.

7. Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι δεν ικανοποιήσαμε δεόντως το αίτημά σας και θίγεται κατά κάποιον τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Ελλάδα | +30 210 6475600). Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνων στην ιστοσελίδα της Αρχής.

8. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τα ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για τυχόν ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Μέσω επιστολής:
  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
  Υπόψιν: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  Θέση Σκληρή, 19018, Μαγούλα Αττικής

 • Μέσω e-mail:
  dpo@plaisio.gr

9. Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα ισχύοντα πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων, είτε από την Εταιρεία είτε από οποιονδήποτε τρίτο, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης, επεξεργασίας, διαγραφής, τροποποίησης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης των δεδομένων. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει, επίσης, ελέγχους ασφαλείας που βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και στο επίπεδο κινδύνου της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές βέλτιστες πρακτικές και το κόστος υλοποίησης.

10. Τι συμβαίνει στην περίπτωση ιστοσελίδων τρίτων;

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω κατάλληλων υπερσυνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας και οι ιστότοποι στους οποίους αναφέρονται υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και στις πολιτικές απορρήτου. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων ή στο περιεχόμενό τους, το οποίο είναι προσβάσιμο ή διαθέσιμο μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, ο χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για την περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

11. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μας, θα τροποποιήσουμε το σχετικό κείμενο αναλόγως πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές αυτές και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σας συνιστούμε να διαβάζετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να παραμένετε ενήμεροι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα
Πλαίσιο Τηλέφωνο
800 11 12345
δωρεάν τηλεφωνική γραμμή
Πλαίσιο Κινητό
210 2895000
τηλεφωνική γραμμή από κινητό
Copyright © 1999 - 2024 Plaisio ® Computers S.A. All rights Reserved. Plaisio eBusiness Team | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου
ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ