ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1) Γενικοί όροι

Το www.plaisiopro.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στη Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, στην Ελλάδα με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.121561160000, ΑΦΜ: 094222211 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (του λοιπού «η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers»), απευθυνόμενο αποκλειστικά σε επιχειρήσεις για την κάλυψη των δικών τους αναγκών και μόνο.

Πριν περιηγηθείτε στον ιστότοπο μας και κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται εδώ και εφαρμόζονται για την περιήγηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers (του λοιπού «οι Γενικοί Οροί»).

Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Γενικούς Όρους. Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, εμφανίζοντας σχετική επισήμανση της ημερομηνίας ισχύος της κάθε έκδοσης των όρων στην αρχή του κειμένου. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή Γενικών Ορών δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει με βάση την διαδικασία η οποία περιγράφεται στους Γενικούς Όρους όπως ισχύουν κατά περίπτωση κατά την στιγμή της παραγγελίας. Η τελευταία αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2023.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το αίτημα σας θα πρέπει να γίνεται από πρόσωπο που έχει την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σας εκτός και αν είσαστε ελεύθερος επαγγελματίας και ενδιαφέρεστε αποκλειστικά για αγορές που αφορούν το επάγγελμα ή την επιχείρηση σας. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS θα σας απαντήσει παρέχοντάς σας ένα συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. Με αυτόν τον κωδικό πρόσβασης μπορείτε να κάνετε έναρξη λειτουργίας. Μπορείτε να μας υποδείξετε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , που εκπροσωπούν την επιχείρηση σας στα οποία θα αποδίδεται από εμάς ατομικός προσωπικός κωδικός πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο κωδικός πρόσβασης εκδίδεται για συγκεκριμένο πρόσωπο που θα υποδείξετε το οποίο και μόνο θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο www.plaisiopro.gr. Μόνο αυτά τα πρόσωπα θα έχουν την δυνατότητα θέσης παραγγελιών και με αυτά το πρόσωπα θα γίνεται κάθε επικοινωνία από εμάς για οποιασδήποτε παραγγελία και την ολοκλήρωση της ή για τυχόν θέματα που εγείρονται μετά από αυτό. Μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή του κωδικού που σας παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο 6 των παρόντων γενικών όρων. Το ανωτέρω πρόσωπο μπορεί να αλλάξει μόνο μετά από έγγραφη επικοινωνία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας με την οποία αυτός θα προβαίνει σε ανάκλησή του. Σε κάθε χρονική στιγμή θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ένας εκπρόσωπος. Συναλλαγές τις οποίες κάνουν δηλωμένοι εκπρόσωποι σας, σας δεσμεύουν μέχρι την κατά τα ανωτέρω παραλαβή από εμάς της γνωστοποίησης της ανάκλησης του από το νόμιμο εκπρόσωπο σας. Μόνο μετά την λήψη του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers μπορεί να προβαίνει σε αλλαγή εκπροσώπου και μόνο έτσι παύει αυτό το πρόσωπο να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία.

Μπορείτε να διαμορφώσετε την διαδικασία θέσης παραγγελιών από την εταιρεία σας κατά τον πιο λειτουργικό για εσάς τρόπο. Έτσι, αν επιθυμείτε, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε οι παραγγελίες να τίθενται μόνο μετά από την συνεργασία περισσότερων προσώπων από αυτά τα οποία θα υποδείξετε, ή να θέσετε οικονομικό όριο παραγγελιών για παραγγελίες πάνω από το οποίο θα απαιτείται η συνεργασία περισσοτέρων προσώπων ή να περιορίζετε την δυνατότητα ενός προσώπου να θέτει παραγγελίες για ορισμένα είδη κλπ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπός σας να στέλνει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιγράφοντας πως επιθυμεί να τίθενται οι παραγγελίες της εταιρείας σας.

Μετά την αποδοχή της αίτησής σας και στα πλαίσια της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που προσφέρουμε, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του λογότυπου της εταιρίας σας στον www.plaisiopro.gr λογαριασμό σας καθώς επίσης και έντυπους καταλόγους προϊόντων, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για την εταιρία σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάτι τέτοιο ή για οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σε περίπτωση που συμφωνήσετε να γίνει η παραπάνω χρήση για τους προαναφερθέντες σκοπούς, διατηρείτε τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του λογότυπου σας και η Πλαίσιο Computers AEBE δεν έχει ούτε μπορεί να έχει στο μέλλον οποιαδήποτε αξίωση επ’ αυτού. Σε περίπτωση όμως που τρίτος εκκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία κατά της Πλαίσιο Computers AEBE ισχυριζόμενος ότι η κατά τα ανωτέρω χρήση του λογοτύπου σας στο Site μας συνιστά προσβολή δικών του δικαιωμάτων, θα αποζημιώνετε πλήρως την Πλαίσιο Computers AEBE για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί.

2) Περιορισμός ευθύνης

Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας προϊόντων ή υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που ενημερώνει για τα λοιπά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.plaisiopro.gr, είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ή/και του www.plaisio.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ενωσιακούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.plaisiopro.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους προς οποιοδήποτε επισκέπτη ή χρήστη της σελίδας.

4) Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.plaisiopro.gr, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται να αναρτηθεί, να αντιγραφεί ή με κάθε τρόπο να κοινοποιηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία (όπως, απόρρητες πληροφορίες ή πληροφορίες που καλύπτονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο και ιδίως λογισμικό που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5) Ασφάλεια

Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το όνομα χρήστη (e-mail) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε μέσω της ενότητας του λογαριασμού σας. Μετά από αυτό θα λάβετε από εμάς μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεστε για την αποδοχή του νέου κωδικού σας και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του. Εφόσον επιθυμείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ώστε ο υπεύθυνος συνεργάτης μας για την εταιρία σας να επικοινωνήσει μαζί σας.

Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.3 (Signature Algorithm: SHA256). Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία DigiCert, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Αυτόματη αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 40 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Η υποδομή της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers βασίζεται σε σύγχρονα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μέσω tunnels τα οποία δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τρίτους. Επίσης εξασφαλίζει πως η πληροφορία θα φτάσει ακέραιη στον προορισμό της καθώς και ότι ο αποστολέας/παραλήπτης είναι ο αναμενόμενος και όχι κάποιος τρίτος.

Μόλις ο επισκέπτης πλοηγείται σε οποιαδήποτε σελίδα του plaisiopro.gr δημιουργείται μια μοναδική, ασφαλής "σύνδεση" μέσω του client (π.χ. Browser που χρησιμοποιεί) και του server. Η ασφαλής σύνδεση πιστοποιείται από τον πάροχο του TLS Certificate (TLS 1.3 SHA256) που στην περίπτωση αυτή είναι η DigiCert.

Επιπρόσθετα, οι σελίδες οι οποίες προσφέρονται στον χρήστη για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (παραγγελιοληψία, διαχείριση λογαριασμού, διαχείριση διευθύνσεων κ.τ.λ.) προϋποθέτουν ότι ο χρήστης θα έχει εισέλθει στο λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το username και το password του (authentication).

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /επισκέπτη στην ΠΛΑΙΣΙΟ Computers είναι εμπιστευτικές και η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας, ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

6) Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σας ενημερώνει, στο πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματός της, ότι συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και από την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.plaisiopro.gr είναι πιθανό να μας γνωστοποιήσετε προσωπικά σας στοιχεία (όπως όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας ή για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν παρέχετε στην ιστοσελίδα www.plaisiopro.gr τηρούνται αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν τις συναλλαγές σας, για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers να γνωστοποιεί τέτοια δεδομένα.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, και (στ) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία. Σας ενημερώνουμε, δε, ότι τηρούμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής παράνομη επεξεργασία.

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@plaisio.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης τους, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.plaisiopro.gr, ενώ για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση και εγκατάσταση cookies στην εν λόγω ιστοσελίδα μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 115 23, τηλ.2106475600, www.dpa.gr, εφόσον θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7) Διαδικασία Παραγγελίας και Πώλησης Προϊόντων

Στα «ράφια» του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε προϊόντα ειδών γραφείου, πληροφορικής, τηλεφωνίας, ειδών καθαριότητας και οικιακές συσκευές. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές εντός του www.plaisiopro.gr δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Στο βήμα των στοιχείων τιμολόγησης και πριν την οριστική υποβολή της παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την αξία του ΦΠΑ και το τελικό σύνολο.

Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε 15 κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην αριστερή στήλη της οθόνης σας. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με 3 click. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «έξυπνη» αναζήτηση, που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Το «Πλαίσιο» κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 800-11-12345 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

Επίσης σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

Η ΠΛΑΙΣΙΟ δεν ευθύνεται για δηλώσεις (προωθητικές ενέργειες ή περιγραφές) τρίτων που αφορούν τα προϊόντα, για χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία δεν γνωρίζει και δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει, ή αν κατά τον χρόνο της παραγγελίας μια δήλωση του κατασκευαστή σχετικά με χαρακτηριστικά του προϊόντος έχει αλλάξει με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που είχε γίνει. Τέλος, η ΠΛΑΙΣΙΟ δεν ευθύνεται για προφανή τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας και επίσης αν η απόφαση του αγοραστή δεν μπορούσε να επηρεαστεί από την δήλωση/ανακοίνωση/γνωστοποίηση χαρακτηριστικών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Πλαίσιο Computers, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας. Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

 • 1. Καταχώρηση της παραγγελίας
 • 2. Επεξεργασία της παραγγελίας
 • 3. Δρομολόγηση για παράδοση

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από τη μέρα της παραγγελίας. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με κατάσταση παράδοσης (status) «Προπαραγγελία», «Αναμένεται» και «Κατόπιν παραγγελίας», για το οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης.

8) Υπαναχώρηση/Επιστροφή προϊόντων

Σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet) αποκλειστικά για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των προϊόντων μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό στο 800 11 12345 και από κινητό στο 2102895000 εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρία σας. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Για να μπορέσουμε να δεχθούμε να υλοποιήσουμε την επιστροφή υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε.

Το κόστος επιστροφής βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, και άμεσα μετά από την επιστροφή του προϊόντος, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής, προβαίνουμε στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας όταν επιστραφεί σε εμάς το προϊόν και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Ο πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Δεν θα δεχθούμε την επιστροφή και δεν θα σας αποζημιώσουμε σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά, η οποία δεν οφείλεται σε εμάς.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή σε προϊόντα όπως πχ ακουστικά, πλαστελίνη για λόγους υγιεινής, την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου/κλειδωμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση. Στην περίπτωση αγοράς συσκευών που περιλαμβάνουν λογισμικό το οποίο ενεργοποιείται μετά από δοκιμαστική περίοδο για την οποία ενημερώνεται ο πελάτης και εντός της οποία οφείλει είτε να υπαναχωρήσει ή να αποδεχθεί το προϊόν και το λογισμικό, δεν ισχύει η υπαναχώρηση αν παρέλθει ο χρόνος αυτός δοκιμαστικής ενεργοποίησης χωρίς να έχει ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα.

9) Ευθύνη και εγγύηση προμηθευτή, ευθύνη πωλητή για ελαττώματα

Η Πλαίσιο δεν ευθύνεται για ελαττώματα που γνωστοποιούνται στον πωλητή κατά την στιγμή της πώλησης. Για αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να διαβάζετε με ιδιαίτερη προσοχή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε και ιδίως τους όρους που διέπουν τα τυχόν ψηφιακά στοιχεία που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο το οποίο αγοράζετε. Τα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε ανταποκρίνονται στην περιγραφή του κατασκευαστή τους και παραδίδονται σε εσάς όπως μα παραδίδονται από τον κατασκευαστή τους και έχουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που είτε ο κατασκευαστής έχει περιλάβει ή εσείς έχετε ζητήσει από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά από δική μας ευθύνη (πχ. προϊόντα που πωλούνται μεταχειρισμένα, ή επίδειξης ή μετασκευασμένα ή με φθορές μετά την παράδοση σε εμάς) αναφέρεται αυτό. Αν το προϊόν κατά τα χαρακτηριστικά του μπορεί να έχει ενημερώσεις κατά την χρήση του, η έκταση και συχνότητα των ενημερώσεων περιλαμβάνεται στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στην άδεια χρήσης διανοητικής ιδιοκτησίας που στην περίληψη αυτή θα περιλαμβάνεται στην συσκευασία του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για δημόσιες δηλώσεις οι οποίες αφορούν τα προϊόντα τις οποίες δεν γνωρίζουμε ή κατά τον χρόνο που συνάπτεται η σύμβαση έχουμε τροποποιήσει με παρόμοιο τρόπο ή αν η δήλωση δεν μπορεί να επηρεάσει την βούληση του αγοραστή για την αγορά του προϊόντος. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης προϊόντων με ψηφιακά στοιχεία. Η Πλαίσιο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το άρθρο 540ΑΚ. Η Πλαίσιο δεν ευθύνεται σε αποζημίωση αν κατά τον χρόνο της πώλησης χωρίς υπαιτιότητα της το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη περιγραφή του ή έχει νομικά ελαττώματα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας από την πώληση εξαντλείται σε δόλο και την βαρεία αμέλεια.

10) Ακύρωση παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας το χαρακτηριστικό κουμπί.
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 800-11-12345 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
 • Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 800-11-12345 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς.

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωσή της, τότε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο 800-11-12345 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ωστόσο, η κατάσταση (status) της παραγγελίας δεν θα αλλάξει στη σελίδα του λογαριασμού σας.

11) Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή. Παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας πριν το παραγγείλετε.

H ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.plaisiopro.gr., τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρερχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

12) Τρόποι πληρωμής

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:

ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN
ΕΘΝΙΚΗ GR6501101100000011047025496
EUROBANK GR3602600250000430200496622
ALPHA GR0201401210121002002008299
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4201720350005035012225519
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ GR1306900120000000122092001
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ GR6808700980000000011124028
ATTICA BANK GR1601608910000000084929506

Μόλις πραγματοποιήσετε την κατάθεση σας, στείλτε μας ο αντίγραφο της απόδειξης στο eorderspro@plaisio.gr, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίησή της. Η δρομολόγηση της παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ταυτοποίηση της πληρωμής.

Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με οποιαδήποτε* χρεωστική ή πιστωτική κάρτα VISA, Mastercard, American Express και Diners. Με την πιστωτική σας κάρτα μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας από 2 έως και 60 δόσεις. Σε περίπτωση που οι δόσεις είναι έντοκες, ισχύει επιτόκιο 7,9%. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, στην μεν ηλεκτρονική η σελίδα μας θα σας ανακατευθύνει, στην δε τηλεφωνική θα σταλεί στο email σύνδεσμος, ώστε να οδηγηθείτε σε ασφαλές περιβάλλον του παρόχου πληρωμών για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Για την ολοκλήρωση της χρέωσης & σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ασφαλείας 3D Secure θα ζητηθεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης που ορίζει το τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα σας, όπως π.χ. η συμπλήρωση κωδικού μίας χρήσης (OTP) o οποίος αποστέλλεται από το τραπεζικό ίδρυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει σε αυτό. Μπορεί να ισχύουν εναλλακτικοί τρόποι ταυτοποίησης μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως π.χ. έγκριση μέσω εφαρμογής Web Banking, πληκτρολόγηση συγκεκριμένων ψηφίων του PIN κ.α. Ο τρόπος ταυτοποίησης εξαρτάται αποκλειστικά από το τραπεζικό ίδρυμα και ενδέχεται να αλλάξει σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του.

Η συναλλαγή ξεκινά με δέσμευση (προέγκριση) της αξίας της παραγγελίας στην κάρτα σας, η οποία οριστικοποιείται κατά την αποστολή του δέματος. Σε περίπτωση που λήξει η προέγκριση ή ακυρωθεί η παραγγελία, η αποδέσμευση του ποσού γίνεται από εμάς άμεσα και για τυχόν καθυστερήσεις την ευθύνη έχει η τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας.

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας TLS 1.3 (Signature Algorithm: SHA256) και ψηφιακή πιστοποίηση από τη DigiCert) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν προβλήματα προκληθούν ενόσω έχετε μεταφερθεί σε άλλο διαδικτυακό χώρο και ιδίως στον ασφαλή διαδικτυακό χώρο του παρόχου πληρωμών

* Όπου σύμφωνα με τον νόμο προβλέπεται και γίνεται η έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να γίνει χρήση εταιρικής κάρτας, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ελεύθερο επαγγελματία ή ατομική επιχείρηση, μπορεί να γίνει χρήση της προσωπικής κάρτας του ελευθέρου επαγγελματία ή του φορέα της επιχείρησης.

Πληρωμή με Αντικαταβολή

Εξοφλήστε την παραγγελία σας με μετρητά τη στιγμή που θα την παραλάβετε στο χώρο σας.

Ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες:

 • Άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) για επαγγελματίες/επιχειρήσεις
 • Μεγάλου όγκου και βάρους σε περιοχές εκτός δικτύου διανομής
 • Μεγάλες οικιακές συσκευές με παράδοση σε περιοχές εκτός δικτύου διανομής

Για παραδόσεις στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μέγαρα, Κόρινθο, Λουτράκι, τις πρωτεύουσες νομών της Κρήτης με αξία (με ΦΠΑ) έως 600€ δίδεται και η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με κάρτα με χρήση POS

Ειδικές συμφωνίες πληρωμής

Υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσετε με τον υπεύθυνο ανάπτυξης συνεργασίας για την εταιρία σας όπου θα βρείτε στην ομάδα εξυπηρέτησης, το ενδεχόμενο ειδικής συμφωνίας αποπληρωμής των τιμολογίων σας. Εφόσον προκύψει συμφωνία για συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, τότε θα εμφανιστεί η επιλογή αυτή στο βήμα της πληρωμής κατά το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

13) Ολοκλήρωση παραγγελίας/Παράδοση προϊόντων/έξοδα αποστολής

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που καταχωρήσετε την παραγγελία σας, θα σας σας εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι ######. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.»

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

Οι ημέρες παράδοσης είναι:

 • Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 17:00 για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Χαλκίδα, τα Μέγαρα και τις πρωτεύουσες των όλων νομών της Κρήτης
 • Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ίδιες ώρες για Κόρινθο και Λουτράκι και Βόλο
 • Τρίτη και Πέμπτη και ίδιες ώρες για τη Σαλαμίνα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα
 • Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας ή εταιρίας ταχυμεταφορών. Ειδικά για τις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το προηγούμενο βράδυ της ημέρας παράδοσης θα λάβετε ένα SMS με εκτίμηση για το εύρος της ώρας παράδοσης, στο κινητό τηλέφωνο που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Αποστολή προϊόντων:

Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή και το Πλαίσιο αποστέλλει την παραγγελία σας:

 • Tην επόμενη εργάσιμη ημέρα στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χαλκίδα, Μέγαρα και στις πρωτεύουσες των νομών της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ρέθυμνο).
  Για τις περιοχές της Κρήτης προκειμένου να γίνει παράδοση την επόμενη ημέρα η παραγγελία πρέπει να έχει καταχωρηθεί έως τις 13:00. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται το Σάββατο δρομολογούνται απευθείας για Τρίτη.
 • Ειδικά για Κόρινθο, Λουτράκι, Σαλαμίνα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα η παραγγελία θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί μέχρι τις 15:00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, από την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.
 • Εντός 2 έως 3 εργάσιμων ημερών στις πρωτεύουσες των νομών (Ηπειρωτική Ελλάδα) και εντός 3-5 εργάσιμων ημερών, σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι παραπάνω χρόνοι ισχύουν εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα για αποστολή.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Για τις παραπάνω παραδόσεις συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές. Σε αυτές παραδίδουμε την επόμενη εργάσιμη τα προϊόντα, οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά στο τελικό καταναλωτή, οι ίδιες ή μέσω τρίτης συνεργαζόμενης εταιρίας.

Έξοδα αποστολής:

Για παραγγελίες αξίας 35€ και άνω τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.

Για παραγγελίες αξίας κάτω των 35€ τα μεταφορικά έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:

 • 3€ για παραδόσεις εντός του δικτύου διανομής του Πλαισίου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη Πάτρα, Λάρισα, Χαλκίδα, Μέγαρα, Κόρινθο, Λουτράκι, Σαλαμίνα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα και όλη την Κρήτη).
 • Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για την υπόλοιπη Ελλάδα, ανάλογα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας:


ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35€

2kg 2-4kg 4-6kg >6kg
ΜΙΚΡΟ ΔΕΜΑ 3€ 5€ 6€ 8,5€
ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΜΑ 4€ 6€ 8,5€ 10€

Σε περιπτώσεις που ο συνολικός όγκος της παραγγελίας σας είναι μεγαλύτερος ενός μεγάλου δέματος καθώς και σε παραγγελίες εξαιρετικά μεγάλου όγκου π.χ. παλέτα χαρτί, έπιπλα, τότε θα ακολουθήσει επικοινωνία με συνεργάτη μας από το αρμόδιο τμήμα PlaisioPro για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την τελική χρέωση των εξόδων αποστολής.

Για την παράδοση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών ισχύουν ειδικοί όροι όπως περιγράφονται παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, για παραδόσεις προϊόντων από τις κατηγορίες:

 • Ψυγεία – καταψύκτες
 • Κουζίνες – σετ εντοιχισμού
 • Πλυντήρια – Στεγνωτήρια
 • Κλιματιστικά

ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 • Στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χαλκίδα, Μέγαρα, Κόρινθο, Λουτράκι, Σαλαμίνα, Ηράκλειο, Χανιά, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα η παράδοση γίνεται δωρεάν. Για παραδόσεις σε διαμέρισμα μέχρι και τον 4ο όροφο δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί από τις σκάλες ή τον ανελκυστήρα. Από τις δωρεάν παραδόσεις σε όροφο εξαιρούνται:
  • Ψυγεία – καταψύκτες τύπου «ντουλάπας»
  • Ψυγεία – καταψύκτες με ύψος πάνω από 2m ή πλάτος πάνω από 0,7m
  • Οποιαδήποτε συσκευή υπερβαίνει τα 90kg σε μεικτό βάρος.

Για τις παραπάνω υποπεριπτώσεις, όπως και για παράδοση σε όροφο από 5ο και άνω, η διαδικασία γίνεται κατόπιν συνεννόησης, ενώ επιβαρύνεστε το κόστος που ενδέχεται να προκύψει, για το οποίο θα έχετε ήδη ενημερωθεί πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Γι’ αυτό το σκοπό ο πελάτης έχει την υποχρέωση να μας ενημερώσει πριν τη δρομολόγηση της παραγγελίας για τυχόν εν γένει δυσκολίες ή ασυνήθιστα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν από το σημείο που θα σταματήσει ο μεταφορέας μέχρι το τελικό σημείο τοποθέτησης της συσκευής εντός της οικείας, ώστε να κάνουμε εγκαίρως τις διαδικασίες για χρήση επιπλέον εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. Αντίστοιχα με παραπάνω, επιβαρύνεστε το κόστος που ενδέχεται να προκύψει, για το οποίο θα έχετε ήδη ενημερωθεί πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 • Στις πρωτεύουσες νομών τα μεταφορικά έξοδα θα είναι 19,90€ ανά τεμάχιο συσκευής.
 • Στην υπόλοιπη Ελλάδα (νησιά και απομακρυσμένες περιοχές στα ηπειρωτικά) τα μεταφορικά έξοδα θα είναι 39,90€ ανά τεμάχιο συσκευής.

Για τις δύο αυτές υποπεριπτώσεις, η παράδοση γίνεται επί της κεντρικής εισόδου του κτιρίου που αναγράφεται στη διεύθυνση παράδοσης που μας έχει υποδειχθεί. Η μεταφορά της συσκευής στην τελική θέση τοποθέτησής της γίνεται με μέριμνα του ίδιου του πελάτη.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία της προτίμησής σας, με την οποία το Πλαίσιο δε συνεργάζεται. Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε τα έξοδα και την ευθύνη της μεταφοράς, ανεξάρτητα αν η παραγγελία ξεπερνάει τα 35€. Εάν το επιλέξετε, θα πρέπει να κανονίσετε με δική σας εντολή ώστε ο μεταφορέας να παραλάβει τη παραγγελία από το κέντρο διανομής μας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε δικό σας μεταφορέα:

 • Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει με αντικαταβολή

Η παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο τηλεφωνικά ή σε κατάστημά μας. Δεν μπορεί να καταχωρηθεί online.

**Όλες οι παραπάνω τιμές των εξόδων αποστολής συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

14) Ενημερωτικά email (Newsletters)
 • H ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά emails σε πελάτες (α) που το έχουν επιλέξει και έχουν παράσχει ρητώς τη συγκατάθεσή τους ή (β) που έχουν δώσει το e-mail τους στο πλαίσιο συναλλαγών και δεν έχουν αντιταχθεί κατά τη συλλογή των στοιχείων τους στη λήψη μηνυμάτων προωθητικών ενεργειών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής τους.
 • H ΠΛΑΙΣΙΟ Computers δεν ευθύνεται, εάν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, μολονότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους MSPs (Mail Service Providers) για την παράδοση.
 • Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
 • Παρακαλούμε όπως τοποθετείτε τη διεύθυνση αποστολής της ΠΛΑΙΣΙΟΥ Computers plaisio@newsletter.plaisio.gr στη safe list σας. Επιπλέον, ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος, μπορεί να λάβετε Newsletter από την εταιρία μας μέσω των παρακάτω διευθύνσεων:
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link) για την απεγγραφή που υπάρχει στο κάτω μέρος του newsletter ή να αποστείλετε απευθείας σχετικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@plaisio.gr.
 • H ΠΛΑΙΣΙΟ Computers χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας.
 • Σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email και SMS) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την εξέλιξη της παραγγελίας σας και δεν σχετίζονται με εμπορικές επικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε τα μηνύματα αυτά να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

Αντίστοιχα με τα newsletters μέσω email, η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers στέλνει ενημερωτικό περιεχόμενο και μέσω Viber. Την αποστολή μέσω Viber διέπουν επίσης οι παραπάνω όροι. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά μηνύματα μέσω Viber, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την απεγγραφή σας τον σχετικό σύνδεσμο (link) που υπάρχει στο κάτω μέρος του κάθε μηνύματος ή να αποστείλετε απευθείας μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@plaisio.gr.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας προτιμήσεων, η οποία μπορεί να σας σταλεί ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ενημέρωση των προτιμήσεών σας να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, κάποιες φορές ενδέχεται να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε συστημικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας. Για τους παραπάνω λόγους, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα εξετάσουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.plaisiopro.gr.

15) Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να έχει καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 • Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα εγχώριων και διεθνών προμηθευτών. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου μια παραγγελία μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά, με αποτέλεσμα, να μην έχουμε το προϊόν στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό. Αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας, θα σας στείλουμε και αυτό το προϊόν που εκκρεμεί. Προϊόντα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας κατά την στιγμή της παραγγελίας σας, ρητά αναφέρουν αυτό και ότι γίνεται προπαραγγελία ή ότι η παράδοση λόγω αυτού μπορεί να καθυστερήσει.
 • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο:
  Ανάμεσα στα χιλιάδες προϊόντα που έχουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο προμηθευτής ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Αυτή πάλι η περίπτωση αφορά προϊόντα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα κατά την στιγμή της παραγγελίας στις αποθήκες μας.
 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που μπορεί να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελιάς σας.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μας στην παρουσίαση τυχόν «κωλύματος», είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή της παραγγελίας (π.χ. τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα).
16) Επίλυση διαφορών

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

17) Αγορές με απαλλαγή ΦΠΑ βάσει άρθρου 39α

Στο Πλαίσιο έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις αγορές σας για προϊόντα από συγκεκριμένες κατηγορίες με τιμολόγιο, χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ 24%.

Σύμφωνα με το Άρθρο 39α του 2859/2000 του κώδικα ΦΠΑ ΠΟΛ. 1150/2017 & ΠΟΛ. 1052/2017 μπορείτε να αγοράσετε με απαλλαγή ΦΠΑ, tablet, κινητά, laptop και κονσόλες παιχνιδιών με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία σας υπάγεται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σημεία προσοχής:

 • Στην περίπτωση που επιθυμείτε η παράδοση της παραγγελίας σας να μην γίνει στην έδρα της επιχείρησης σας ή σε κάποιο από τα υποκαταστήματά της που έχουμε καταχωρημένα, θα πρέπει να μας στείλετε έγγραφη κι ενυπόγραφη ανάθεση με τη σφραγίδα της εταιρίας σας, ζητώντας να προχωρήσουμε με διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.
 • Στην περίπτωση που κάνει κάποιος τρίτος την αγορά από κατάστημά μας για λογαριασμό σας, θα πρέπει να προσκομίσει μία επικυρωμένη εξουσιοδότηση ότι ενεργεί για λογαριασμό του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησής σας.

Οι αγορές με απαλλαγή ΦΠΑ βάσει του άρθρου 39α μπορούν να πραγματοποιηθούν από όλα τα κανάλια πωλήσεων της εταιρίας μας:

 • Φυσικά καταστήματα
 • Τηλεφωνικά
 • Online μέσω της σελίδας μας www.plaisiopro.gr

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον τρόπο εξόφλησης, πέρα από αυτούς που ήδη αναφέρονται στην παράγραφο 12. «Τρόποι Πληρωμής» των παρόντων όρων.

18) Υπηρεσίες

Για μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, στο Πλαίσιο προσφέρουμε πακέτα συνοδευτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

 • Υπολογιστές / Περιφερειακά ﹡1
  Οι σχετικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • Αναβάθμιση Hardware
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Σύνδεση κι επίδειξη υπολογιστή
  • Σύνδεση κι επίδειξη περιφερειακών
  • Εγκατάσταση τοπικού δικτύου
 • Έπιπλα ﹡1
  Αφορά συναρμολόγηση στο χώρο σας για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Καρέκλες γραφείου
  • Γραφεία
  • Βιβλιοθήκες / συρταριέρες
 • Οικιακές συσκευές ﹡1 ﹡2
  Προσφέρονται πακέτα σύνδεσης για τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Κουζίνας / σετ εντοιχισμού
  • Απορροφητήρα
  • Πλυντηρίου (πιάτων ή ρούχων)
  • Ψυγείου
  • Κλιματιστικού (ως 14.000 BTU και από 15.000 BTU και άνω). Στα κλιματιστικά μεγάλης ισχύος (συνήθως >18.000 BTU) ενδεχομένως να χρειάζεται απευθείας παροχή από τον πίνακα, διαδικασία που χρεώνεται επιπλέον

﹡1 Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτείται να συμφωνηθεί, κατά την αγορά της κύριας συσκευής. Το ραντεβού κανονίζεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης σε 48 ώρες από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 800-11-12345 (χωρίς χρέωση) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και Χανιά εντός αστικού ιστού. Ενδεχομένως να υπάρξει δυνατότητα για κάλυψη σε κοντινή απόσταση πέριξ αστικού ιστού με επιπλέον χρέωση, πέραν του κόστους της υπηρεσίας. Για την όποια τυχόν επιπλέον χρέωση, θα υπάρξει πρότερη τηλεφωνική ενημέρωση από συνεργάτη μας.

﹡2 Δεν περιλαμβάνεται η αποσύνδεση/απεγκατάσταση παλαιότερης συσκευής ή οποία χρεώνεται επιπλέον. Ο πελάτης θα πρέπει με δική του ευθύνη να ενημερώσει τον πωλητή κατά την παραγγελία ή τον τεχνικό μας κατά το κλείσιμο του ραντεβού, ότι διαθέτει παλαιά συσκευή προς αποσύνδεση/απεγκατάσταση.

Είναι επίσης ευθύνη του πελάτη να μας ενημερώσει για τυχόν ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο χώρος στον οποίο για γίνει η εγκατάσταση της συσκευής, προκειμένου να ενημερώσουμε εγκαίρως για τυχόν επιπλέον κόστος εξοπλισμού ή ανθρωπίνου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς επίσης και για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

19) Όροι επεκτάσεων εγγύησης
 1. Όροι σύμβασης Premium επέκτασης εγγύησης
 2. Όροι σύμβασης προστασίας συσκευής
 3. Όροι σύμβασης standard επέκτασης εγγύησης

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα
Πλαίσιο Τηλέφωνο
800 11 12345
δωρεάν τηλεφωνική γραμμή
Πλαίσιο Κινητό
210 2895000
τηλεφωνική γραμμή από κινητό
Copyright © 1999 - 2024 Plaisio ® Computers S.A. All rights Reserved. Plaisio eBusiness Team | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου
ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ